ב"ה
ילקוט שמעוני
מדרש על תורה נביאים וכתובים

מלוקט מתוך ספרי תורה שבעל פה

ומחולק מחדש על פי פרשות השבוע

בראשית שמות ויקרא במדבר דברים ... נביאים כתובים
בראשית שמות ויקרא במדבר דברים ... יהושע תהילים
נח וארא צו נשא ואתחנן ... שופטים משלי
לך לך בא שמיני בהעלתך עקב ... שמואל איוב
וירא בשלח תזריע שלח לך ראה ... מלכים שיר השירים
חיי שרה יתרו מצרע קרח שפטים ... ישעיהו רות
תולדות משפטים אחרי מות חקת כי תצא ... ירמיהו איכה
ויצא תרומה קדשים בלק כי תבוא ... יחזקאל קהלת
וישלח תצוה אמר פינחס נצבים ... תרי עשר אסתר
וישב כי תשא בהר מטות וילך ... . דניאל
מקץ ויקהל בחקתי מסעי האזינו ... . עזרא
ויגש פקודי . . וזאת הברכה ... . נחמיה
ויחי . . . . ... . דברי הימים


מתחיל
חזרה למאגר תורני
חזרה למאגר תורני - שערי שכם

הזדמנות לרכוש ספרים נדירים
של רבותינו המחברים את התורה עם ארץ ישראל

ספר כפתור ופרח     הרב אשתורי הפרחי

ספר תבואות הארץ     הרב יהוסף שווארץ

ספר אדמת קודש     הרב יצחק גולדהאר

צורת הארץ לגבולותיה סביב     רבי אליהו הגאון מוילנא

חדש!-    מארז גבולות ארץ ישראל

במחירים השווים לכל נפש
למידע והזמנות:   sefer@tsel.org

טל- 0542607810עיצוב וביצוע על ידי
צל הרים
to Sharei Shechem site