ב"ה
מדרש תנחומא

מדרש ארץ ישראלי

לפי פרשיות השבוע

בראשית שמות ויקרא במדבר דברים
בראשית שמות ויקרא במדבר דברים
נח וארא צו נשא ואתחנן
לך לך בא שמיני בהעלתך עקב
וירא בשלח תזריע שלח לך ראה
חיי שרה יתרו מצרע קרח שפטים
תולדות משפטים אחרי מות חקת כי תצא
ויצא תרומה קדשים בלק כי תבוא
וישלח תצוה אמר פינחס נצבים
וישב כי תשא בהר מטות וילך
מקץ ויקהל בחקתי מסעי האזינו
ויגש פקודי . . וזאת הברכה
ויחי . . . .


מתחיל
חזרה למאגר תורני
חזרה למאגר תורני - שערי שכם

הזדמנות לרכוש ספרים נדירים
של רבותינו המחברים את התורה עם ארץ ישראל

ספר כפתור ופרח     הרב אשתורי הפרחי

ספר תבואות הארץ     הרב יהוסף שווארץ

ספר אדמת קודש     הרב יצחק גולדהאר

צורת הארץ לגבולותיה סביב     רבי אליהו הגאון מוילנא

חדש!-    מארז גבולות ארץ ישראל

במחירים השווים לכל נפש
למידע והזמנות:   sefer@tsel.org

טל- 0542607810עיצוב וביצוע על ידי
צל הרים
to Sharei Shechem site