ב"ה

נר מצוה

על נר חנוכה


המהר"ל מפראג

על נר חנוכה. כל המעייניים בו יהיו נהנים. ותמיד עליו יהיו פונים

כי בו נודעו דברי חכמים הנאמנים. וטוב טעם ודעת יהיו קונים.

ועליו יהיו אומרים ועונים. ברוך המלמד דעת וחכמת

נבונים. לאוהבי אמת ודברים כנים. ולהאיר

בגלות עינינו. ולדורות הבאים אחרינו.

כי בו ימצא מרגוע לנפשנו.

ועל מבועי מים ינהלנו.

ופדויי י"י ישובון

לארצנו.ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנ"ה

ג ופניי
ש כליי
נ פשיי
ה כלמתחיל
א ב ג

ספר גבורות ה'
ספר גבורות ה'

למאגר תורני - צל הרים
למאגר תורני - שערי שכם

ספרי ארץ ישראל
הזדמנות לרכוש ספרים נדירים
של רבותינו המחברים את התורה עם ארץ ישראל

ספר כפתור ופרח    הרב אשתורי הפרחי

ספר תבואות הארץ    הרב יהוסף שווארץ

ספר אדמת קודש    הרב יצחק גולדהאר

חדש!-    מארז גבולות ארץ ישראל

במחירים השווים לכל נפש
למידע והזמנות:   sefer@tsel.org

טל- 0542607810


לאתר צל הרים
עיצוב וביצוע על ידי
צל הרים
לאתר שערי שכם