English translation ב"ה
ספר הכוזרי
רבי יהודה הלוי

מאמר ראשון

מאמר שני

מאמר שלישי

מאמר רביעי

מאמר חמישי

בספרד של המאה ה- 12 כתב רבי יהודה הלוי (בערבית) את ספרו הפילוסופי - ספר הכוזרי:
"ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת [=היהדות]". באותם ימים התנהלה בספרד מלחמה בין המוסלמים לנוצרים. והיהודים סבלו לסירוגין או מרדיפות המוסלמים או מגזירות הנוצרים. במציאות כזאת התגברה הרגשת הנחיתות והגלות של יהודה הלוי, ובספרו ניסה להסביר את מצבם המושפל של היהודים ולהגן על הדת היהודית.

ספר הכוזרי פותח בסיפור על מלך הכוזרים, שהיה אדוק בדתו. והנה קרה שבחלום הלילה, פעם אחר פעם, נגלה לו מלאך ואמר לו: "כוונתך רצויה לאלוהים אך מעשך אינו רצוי."
כדי לדעת מהו המעשה הרצוי החליט המלך לפנות לחכמי הדתות השונות. הוא הזמין אליו תחילה את הפילוסוף, שיסביר לו את תורת הפילוסופיה. אחריו הזמין חכם נוצרי, שיסביר לו את עיקרי הנצרות. אחר-כך הזמין את החכם היהודי – את "החבר".
בסופו של דבר השתכנע מלך הכוזרים שהדת היהודית היא הדת האמיתית והחליט להתייהד, להתגייר. וכך עשו גם רבים מבני עמו.

מתוך הערך יהודה הלוי, כתבה: מתיה קם.
(C) כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית


There is a lot of work and expense involved in scanning, editing and formatting these books for the internet,
as well as the ongoing cost of server space and bandwidth.

If you would like to have a part in this project,
contributions in any amount are welcomed.

It is also possible to suggest or sponsor an entire book.
Pages, chapters or books can be sponsored in the names of loved ones, etc.
write for more detailsמתחיל
חזרה למאגר תורני
חזרה למאגר תורני - שערי שכם

ספרי ארץ ישראל
הזדמנות לרכוש ספרים נדירים
של רבותינו המחברים את התורה עם ארץ ישראל

ספר כפתור ופרח    הרב אשתורי הפרחי

ספר תבואות הארץ    הרב יהוסף שווארץ

ספר אדמת קודש    הרב יצחק גולדהאר

חדש!-    מארז גבולות ארץ ישראל

במחירים השווים לכל נפש
למידע והזמנות:   sefer@tsel.org

טל- 0542607810עיצוב וביצוע על ידי
צל הרים
to Sharei Shechem site