ב"ה
כסא
 המהר''ל ספר גבורות ה'
אשר עשה עם ישראל ביציאת מצרים

המהר''ל
רבי יהודה ליווא בן בצלאל

יציאת מצרים

מתחיל

מספר את הגבורות , אשר פעל קורא הדורות ,
מצאת ישראל ממצרים לחירות , כח מעשיו ואת הקורות ,
אמרותיו אמרות טהורות , מפנינים ופז יקרות ,
לטועמיהם עינים מאירות

מתחילתוכן
למאגר תורני - צל הרים
למאגר תורני - שערי שכם

ספרי ארץ ישראל
הזדמנות לרכוש ספרים נדירים
של רבותינו המחברים את התורה עם ארץ ישראל

ספר כפתור ופרח    הרב אשתורי הפרחי

ספר תבואות הארץ    הרב יהוסף שווארץ

ספר אדמת קודש    הרב יצחק גולדהאר

חדש!-    מארז גבולות ארץ ישראל

במחירים השווים לכל נפש
למידע והזמנות:   sefer@tsel.org

טל- 0542607810


לאתר צל הרים
עיצוב וביצוע על ידי
צל הרים
לאתר שערי שכם