ב"ה
Mezuzot from Eretz Yisrael
אדמת קודש
היא ארץ ישראל לגבולותיה





יצחק גולדהאר
עם הסכמה של
הרב אברהם יצחק הכהן קוק

גבולי הארץ אשר בעבר הירדן מזרחה



לקודם תוכן ממשיך
חזרה לספרית ארץ ישראל
חזרה למאגר תורני





לאתר צל הרים
עיצוב וביצוע
על ידי
צל הרים
לאתר שערי שכם