ב"ה
Mezuzot from Eretz Yisrael
אדמת קודש
היא ארץ ישראל לגבולותיה

יצחק גולדהאר
עם הסכמה של
הרב אברהם יצחק הכהן קוק

ז- גבולי נחלות השבטים
נחלת שבט דןלקודם תוכן ממשיך
חזרה לספרית ארץ ישראל
חזרה למאגר תורני

לאתר צל הרים
עיצוב וביצוע
על ידי
צל הרים
לאתר שערי שכם